Kontaktujte nás

Microsoft Dynamics 365 for Talent

V dnešní době chtějí lidé pracovat pro společnosti, které jim umožní odvádět tu nejlepší práci. Práci, která pro ně má smysl a ve které mohou svými výkony ovlivnit svůj další kariérní růst. Aplikace Dynamics 365 for Talent přináší nový pohled na oblast lidských zdrojů – identifikujte požadavky uchazečů i stávajících zaměstnanců, sledujte trendy v personalistice a nastavte rozvoj zaměstnanců správným směrem tak, abyste udrželi jejich loajalitu.

Hýčkejte své zaměstnance. Vytvořte pro ně příjemné pracovní prostředí, automatizujte rutinní záležitosti a zefektivněte proces náboru i adaptace.

Rychlý a snadný nábor

Komplexní náborové řešení vám usnadní nejen hledání nových talentů, ale také zefektivní práci napříč celým týmem náborářů a manažerů.

Úspěšná a rychlá adaptace nováčků

Usnadněte novým zaměstnancům jejich první týdny osobním přístupem a vytvořte personalizované adaptační plány, které je provedou vším potřebným.

Podpora rozvoje a růstu

Vytvořte prostředí pro podporu osobního růstu vašich zaměstnanců, umožněte jim řídit jejich další profesní růst a využívejte nástroje pro podporu hodnocení zaměstnanců.

Attract

Buďte o krok napřed před konkurencí a vyfiltrujte kvalifikované uchazeče ještě před pohovorem. Funkcionalita Dynamics 365 for Talent: Attract využívá síly profesní sítě LinkedIn a pomůže vám nalézt, prověřit a najmout ty nejtalentovanější lidi, kteří budou přínosem pro váš tým.

Spolupráce náborového týmu

Zjednodušte práci vašim náborářům a umožněte jim efektivněji najímat ty správné lidi. Podpořte rozhodování náborářů vytvořením centralizovaného úložiště profilů uchazečů, které jim poskytnou aktuální informace nejen o zkušenostech a dovednostech uchazečů. U profilu uchazeče je automaticky zaznamenávána veškerá emailová komunikace i související dokumentace a odpadá tak riziko ztráty důležitých informací pro nábor.

Napojení na LinkedIn

Snadno se propojte s největším světovým trhem s talenty. Integrace se službou LinkedIn Recruiter umožňuje jednoduše přistupovat k aktuálním profilům všech uchazečů včetně informací o jejich vzdělání a předchozích pracovních zkušenostech. Náboráři a náborový manažeři tak ušetří čas, mohou efektivněji spolupracovat a lépe řídit celý náborový proces.

Mimořádná uchazečská zkušenost

Ujistěte se, že uchazeči mohou rychle a jednoduše reagovat na otevřené pozice, získat informace o vaší firemní kultuře nebo prokázat svoje schopnosti a svůj talent díky snadno přístupnému portálu, který uchazeče provede krok po kroku celým náborovým procesem.

Efektivní pohovory

Zjednodušte celý proces pohovorů a najímejte tak lidi v kratším čase. Úzká integrace s Office 365 pomáhá automatizovat plánování pohovorů jak vám, tak uchazečům. Integrace s aplikací Skype pak umožňuje dělat pohovory s uchazeči ze všech koutů světa s výraznou úsporou nákladů.

Vysoce výkonné týmy

Najímejte ty správné lidi a udržujte svůj tým plně obsazený, produktivní a efektivní díky jednoduchému náborovému procesu. Přizpůsobte náborový proces svým potřebám díky konfigurovatelným etapám a činnostem. Jednoduše vytvořte hodnocení, která pomohou protřídit uchazeče posouzením jejich dovedností, zkušeností a dalších zvolených předpokladů.

Monitorování uchazečů

Jednoduše sledujte uchazeče během celého náborového procesu a získejte informace o jejich schopnostech, dovednostech a kompetencích i jejich zpětnou vazbu. Najměte ty uchazeče, kteří budou v budoucnu velkým přínosem celému týmu.

Onboard

Snižte obavy nových zaměstnanců spojené s nástupem do nového zaměstnání a zajistěte, aby se cítili co nejlépe. Aplikace Dynamics 365 for Talent: Onboard umožňuje vytvářet personalizované adaptační plány nových zaměstnanců, které usnadní nejen nutnou administrativu, ale i rychlé začlenění nových talentů do týmu.

Přivítání nových členů týmu

Nadchněte nové talenty pro jejich novou roli a zapojte je do týmu již od prvního dne nástupu. Díky personalizovaným adaptačním průvodcům provedete nové kolegy krok za krokem administrativními povinnostmi tak, aby byly splněny co nejrychleji, a nováčci se tak mohli soustředit na nezapomenutelný zážitek z prvního dne na nové pozici.

Rychlé zapojení nováčků

Sdílejte celofiremní informace, záznamy školení, organizační schémata či firemní tipy prostřednictvím přehledného centralizovaného úložiště a přesvědčte se, že se noví zaměstnanci plně soustředí jak na začlenění do týmu, tak na úlohy vyplývající z jejich pozice, a své nové roli dobře rozumí.

Vytvoření důležitých spojení

Ujistěte se, že se mají noví členové týmu díky přístup k potřebným kontaktním informacím a se mohou tak rychle a bezproblémově spojit s ostatními kolegy. Usnadněte jim pohyb po pracovišti i mezi pobočkami díky orientačním mapám, místním průvodcům a přehledům možností dopravy.

Zlepšení vzájemné spolupráce

Umožněte všem členům týmu, stávajícím i nováčkům, přidávat úkoly do adaptačních průvodců. Zajistíte tak nejaktuálnější přehled informací a prostředků, které nováčci potřebují, aby se rychle dostali do nové role a začlenili se do týmu.

Podpora úspěchu talentů

Vytvořte adaptační průvodce nováčků pro různé role, které mohou být jednoduše zkopírovány a upraveny na míru nově vytvořeným pozicím či celým týmům. Sbírejte zpětnou vazbu od nováčků pro neustálé vylepšování procesu adaptace nových zaměstnanců a v konečném důsledku i zlepšení vašich obchodních výsledků.

Core HR

Poskytněte manažerům i zaměstnancům nástroj pro klíčové HR agendy v jednom uceleném řešení, které sjednocuje procesy a vytváří programy pro optimalizaci nákladů na zaměstnance, zvýšení obchodního dopadu či dosažení agilní vysoce výkonné podnikové kultury.

Nástroj pro manažery i zaměstnance

Samostatnost a spolupráce
Umožněte manažerům zahájit změny, jako je přechod zaměstnance na jinou pozici či oddělení, aniž by museli kontaktovat oddělení lidských zdrojů. Snižte také množství administrativy a získejte více času pro realizaci strategických záměrů.

Retence a kariéra
Podpořte své zaměstnance v jejich kariérní cestě. Zpřístupněte jim jejich zaměstnanecké profily, na kterých sdílejí své dovednosti, i personalizovaný portál, který propojí jejich schopnosti s karierními cíli i příležitostmi.

Výkonnost a zpětná vazba
Pomozte manažerům vytvářet vysoce výkonné týmy. Sdílejte s nimi aktuální data z celé organizace, sledujte úspěchy, identifikujte slabá místa a podnikejte okamžité kroky pro optimalizaci práce týmů.

HR management

Zjednodušte procesy
Snižte množství papírových dokumentů i zbytečné složitosti systému, zlepšujte kvalitu HR služeb a minimalizujte riziko porušení pravidel. Přiřazujte konkrétní požadavky na zlepšení odpovědným osobám prostřednictvím automatizovaných úkolů a konfigurovatelných procesů.

Rozhodování na základě analýz
Využijte vestavěné analytické nástroje pro optimalizaci nákladů na zaměstnance, přesnější plánování i rychlejší rozhodování. Zaveďte nákladově efektivní programy, které budete sledovat a průběžně vyhodnocovat.

Personalizované řešení
Spravujte historická, současná i budoucí údaje o zaměstnancích v intuitivním přizpůsobitelném rozhraní. Přidávejte či skrývejte vybraná pole nebo měňte rozložení stránky přesně podle vašich potřeb a veškeré změny sdílejte s ostatními.

Klíčové HR agendy

Správa benefitů
Sdílejte napříč organizací průvodce pro výběr zaměstnaneckých výhod. Průběžně upravujte benefity a dle potřeby publikujte aktualizované průvodce. Zlepšete vztahy s dodavateli benefitů a snižte riziko chyb díky společnému integračnímu rámci.

Správa kompenzací
Nastavte plány pro efektivní a spravedlivé řízení kompenzací. Lze vytvářet fixní či variabilní plány kompenzací nebo definovat pravidla týkající se těchto plánů. Provádějte také individuální či hromadné úpravy kompenzací a zajistěte průchodnost změn prvotním otestováním před jejich samotnou aplikací.

Dovolená a absence
Nadefinujte pokyny pro zadávání absencí a dovolené včetně flexibilních dat a pravidel převodu. Zajistěte snadný a přímý přístup s volitelnou podporou kalendáře. Zvyšte efektivitu zajištěním delegování schvalování při nepřítomnosti schvalovatele.

Spolupráce a sdílené statistiky

Přístup z různých zařízení
Zlepšete celopodnikovou komunikaci, spolupráci i odezvu díky bezpečnému přístupu k zaměstnaneckým údajům včetně přehledných dashboardů z jakéhokoliv zařízení.

Centralizace dat
Propojte aplikaci Dynamics 365 for Talent s vašimi současnými systémy i dalšími partnerskými aplikacemi prostřednictvím Common Data Model.