Kontaktujte nás

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central přináší malým a středním firmám kompletní řešení, které mimo financí umožňuje podchytit i procesy logistiky a skladování, výroby, servisu či personalistiky. Manažeři mají vždy k dispozici aktuální finanční data provázaná s obchodními i marketingovými aktivitami, což jim umožňuje identifikovat nové příležitosti, rychle na ně reagovat a zvyšovat tak ziskovost společnosti.

Zvětšete svůj byznys, aniž by vás limitoval váš účetní systém. Propojte veškeré firemní procesy a získejte ucelený pohled na vaše podnikání.

Zefektivněte práci svých zaměstnanců

Poskytněte svým zaměstnancům pokročilý informační systém spojující firemní procesy a běžné kancelářské aplikace.

Dělejte lepší rozhodnutí

Získejte ucelený obraz o vaší firmě z jednotlivých agend - z účetnictví, prodeje, nákupu, skladu či servisu.

Začněte rychle bez omezení růstu

Začněte používat pokročilý informační systém rychle a bez vstupních investic a zvyšujte své nároky na něj podle potřeb vyplývajících z vašeho růstu.

Dodavatelský řetězec

Optimalizujte úrovně skladu

Využijte vestavěné umělé inteligence a lépe předvídejte, kdy a jaké zásoby bude nutné doplnit. Díky dynamické aktualizace dat nakupujte pouze to, co je zrovna potřeba.

Vyhněte se ztrátám z prodeje a zredukujte nedostatky v zásobách

Udržujte správné úrovně skladu díky automatickému výpočtu stavu zásob, doby obratu a bodu doplnění zásob. Pokud se ale stane, že požadované zboží není momentálně skladem, nabídněte svým zákazníkům vodnou alternativu.

Maximalizujte ziskovost

Získejte nástroj, který vám vypočítá optimální dobu, kdy je vhodné splatit závazky k vendorům tak, abyste se vyhnuli pokutám z prodlení a získali slevu. Předejděte plýtvání či neoprávněným nákupům zavedením schvalovacího workflow.

Finance pod kontrolou

Dělejte správná rozhodnutí

Propojte data napříč účetnictvím, prodejem, nákupem, skladem a zákaznickými interakcemi a získejte tak ucelený přehled o vašem podnikání. Zmapujte finanční výkonnost prostřednictvím vestavěných real-time PowerBI dashboardů.

Urychlete finanční závěrku a reporting

Zjednodušte proces zpracování pohledávek a závazků, automaticky vyrovnávejte účty a vytvářejte rychlé a přesné přehledy o finančním stavu vaší společnosti v souladu s právními předpisy.

Zvyšujte přesnost finančních prognóz

Doplňte finanční předpovědi modelováním a analýzou dat napříč všemi dimenzemi. Díky bezešvé integraci s aplikací Microsoft Excel si přizpůsobte reporty přesně dle svých potřeb.

Prodejní aktivity

Poskytujte přidanou hodnotu při každé interakci se zákazníky

Rozdělujte potenciální zákazníky na základě prodejních ambicí. Sledujte veškeré vzájemné interakce a získejte správnou cestu k úspěšnému navýšení výnosů, ať už prodejem nových verzí výrobků či doplňkových produktů. Přeměňujte příležitosti v objednávky během celého prodejního cyklu.

Zvyšte produktivitu prodeje

Zrychlete proces přeměny nabídek ve skutečné příjmy. Reagujte rychle na dotazy související s prodejem, spravujte servisní zakázky a zpracovávejte platby – to vše v prostředí aplikace Outlook.

Poskytujte výjimečný servis

Získejte ucelený přehled nad servisními úkoly, pracovním zatížením a dovednostmi jednotlivých zaměstnanců, efektivně přiřazujte zdroje a urychlete řešení servisních případů.

Časové harmonogramy a rozpočty projektů

Dodržujte rozpočet

Vytvářejte, spravujte a sledujte zákaznické projekty prostřednictvím časových harmonogramů v kombinaci s pokročilými funkcemi pro oceňování a reporting. Vypracujte, modifikujte a kontrolujte rozpočty pro zajištění ziskovosti projektu.

Plánujte s přesností

Řiďte zdroje prostřednictvím plánování kapacit a prodeje. Sledujte skutečnou fakturaci zákazníkům oproti plánovaným nákladům na nabídky a objednávky.

Analyzujte projektovou výkonnost

Dělejte efektivní rozhodnutí díky aktuálním pohledům na stav projektu, ziskovost a využívání zdrojů.

Optimalizace provozních procesů

Přibližte skutečnost k prognózám

Využijte odhady prodeje a očekávané zásoby pro automatické generování plánů výroby či nákupních objednávek.

Efektivní skladování

Získejte ucelený pohled na skladování a efektivně odbavujte objednávky. Sledujte každou položku transakce a její pohyby díky nastavení zásobníků, které vychází z rozložení skladu a rozměrů úložné jednotky.

Dosáhněte optimální úrovně výstupu

Vypočtěte a optimalizujte výrobní kapacity a zdroje. Zpřesněte tak harmonogram výroby a naplňte očekávání vašich zákazníků.