Kontaktujte nás

Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Microsoft Dynamics 365 for Field Service nabízí komplexní nástroje pro firmy provádějící servis zařízení a služby v terénu. Vzhledem k nárůstu složitosti moderních systémů je pro spokojenost zákazníka stále více důležitá služba poskytovaná přímo v terénu. Správně vyřešený servisní hovor zvyšuje loajalitu zákazníků a může dokonce přinést dodatečný prodej. Špatně vyřešené nebo nevyřešené volání může poškodit dobrou pověst, nebo ještě hůř způsobit ztrátu zákazníka. Otázkou je, jak mít správného servisního technika, se správnými znalostmi a se správným vybavením na správném místě. Jedná se o dokonalé sladění servisních smluv, zásob a dostupných kapacit.

Poskytujte kvalitní servis díky integrované komunikaci se zákazníkem a maximální informovanosti a vybavenost pracovníků v terénu.

Získejte pokročilý plánovací nástroj

Optimalizujte práci techniků – dosáhněte více schůzek, zrealizujte více pracovních příkazů a snižte počet najetých kilometrů.

Vybavte své techniky v terénu

Poskytněte svých technikům nástroje pro práci v terénu – využijte specializované aplikace pro iOS, Android nebo Windows.

Zvyšte zisk díky prediktivnímu servisu

Přejděte od tradičního modelu reaktivních oprav na více ziskový model prediktivních servisů díky integrovanému sběru dat ze zařízení a pokročilých analýz.