Případové studie Microsoft Dynamics 365


PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA řídí svůj byznys s Dynamics AX

AUTOCONT nahradil původní roztříštěný systém moderním řešením na platformě Dynamics AX. Vytvořením jednotného efektivního systému pokryla společnost PRAKAB veškeré klíčové procesy a propojila do té doby oddělené agendy.

Případová studie


Řešení pro neziskovou organizaci na platformě Dynamics 365 SOS dětské vesničky

Nový agendový systém podporuje veškeré klíčové interní procesy. Řešení se vyznačuje jednoduchým ovládáním a umožňuje maximální přístup k uloženým datům celému fundraisingovému týmu. Zejména jednoduchá těžba dat se pozitivně odráží na výsledcích práce s dárci.

Případová studie


Mobilní aplikace Dynamics NAV
pro WMS a výrobu

Nové řešení odstranilo původní složitosti systému, přineslo nové moderní technologie a zefektivnilo procesy skladu i výroby. S nasazením mobilní aplikace Dynamics NAV došlo také k celkové reorganizaci skladových prostor a bylo tak dosaženo cíle implementovat jednotné a moderní rozhraní, které umožňuje naplňovat základní strategii společnosti Hennlich.

Případová studie


Informační systém Dynamics 365

Řešení z rodiny Dynamics 365 přineslo agentuře CzechInvest řadu výhod. Implementace pomohla zmapovat rozhodovací procesy, přinesla transparentní řízení práv jednotlivých projektů a usnadnila přístup k informacím napříč celou agenturou.

Případová studie


Microsoft Dynamics 365 spojuje vlastníky společnosti Amway z celého světa

Společnost Amway působí na trhu již více než 60 let jako celosvětový dodavatel produktů péče o zdraví, krásu i domov. Obrovský růst a globální expanze společnosti však způsobily technologické rozdíly mezi jednotlivými pobočkami. Společnost Amway se proto rozhodla pro celosvětovou standardizaci prostřednictvím systému Microsoft Dynamics 365 a poskytla tak svým vlastníkům konzistentní a jednoduchý nástroj pro řízení.

Případová studie

Zavedení systému Microsoft Dynamics CRM

Pomocí systému Microsoft Dynamics CRM se podařilo společnosti TON zkvalitnit komunikaci s potenciálními i stávajícími zákazníky, zlepšit koordinaci obchodních zástupců a zefektivnit marketingové aktivity. Celé řešení je integrováno s ERP systémem Microsoft Dynamics NAV.

Případová studie

Rychle rostoucí britská síť restaurací řídí své klíčové podnikové procesy v prostředí Microsoft Dynamics 365

Populární a rychle rostoucí britská síť restaurací TGI Friday’s potřebovala flexibilnější řešení pro řízení klíčových podnikových procesů. Svůj obrovský růst se společnost rozhodla podpořit sjednocením firemních operací, počínaje finančním managementem, pomocí systému Microsoft Dynamics 365. Integrované funkce a jednoduchost řešení umožňují společnosti TGI Friday’s pokračovat v doplňování dalších návazných firemních procesů. Přínosem pro společnost jsou navíc nízké náklady na provoz, jednodušší přístup k datům a větší přehled nad všemi firemními procesy.

Případová studie

Britská Metro Bank inovuje zákaznický servis se společností Microsoft

Společnost Metro Bank zcela přebudovává svůj zákaznický servis eliminací všech slabých míst dnešního bankovnictví – dlouhého čekání, složitých pravidel a podmínek, matoucích procesů i záplavy marketingových nabídek. Společnost se proto rozhodla pro implementaci nejnovějších technologií, aby vyšla svým klientům co nejvíce vstříc. Automatizace firemních procesů zvýšila rychlost nabízených služeb, které jsou nyní poskytovány prostřednictvím nejrůznějších komunikačních kanálů. Svému úspěchu, který se vyznačuje téměř stoprocentním meziročním růstem společnosti, vděčí Metro Bank nejenom kvalitě poskytovaných služeb, ale především nově získávaným klientům.

Případová studie

Microsoft Dynamics a Delta Air Lines: Inovativní technologie a osobní služby vedou ke spokojenosti cestujících i zaměstnanců

V dnešním propojeném a zákaznicky-orientovaném světě je vše o zkušenosti a spokojenosti zákazníka. Společnost Delta Air Lines se proto ve vysoce konkurenčním leteckém průmyslu odlišuje právě nabídkou nové zákaznické zkušenosti přímo během letu, která byla navržena a vyvinuta ve spolupráci se společnostmi Microsoft, Avanade a AT&T. Aplikace je provozována na zařízení Nokia Lumia s operačním systémem Windows Phone 8 prostřednictvím mobilní POS platformy Microsoft Dynamics for Retail. Řešení umožňuje společnosti Delta Air Lines výrazně zlepšit schopnost porozumět svým zákazníkům a zdokonalit tak poskytované služby.

Případová studie

Nasazení Microsoft Dynamics AX

Nový informační systém umožňuje větší výběr obuvi v prodejnách, jelikož obsluhuje rutinní činnosti a díky tomu je možné se více věnovat klíčovým aktivitám rozvoje velkoobchodní spolupráce s partnery.

Případová studie


Společnost ENGIE se stará o své zákazníky v cloudu díky Microsoft Dynamics 365

Implementací Microsoft Dynamics 365 for Sales získal zákazník vhodný nástroj k podpoře firemní strategie v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Řešení běží v cloudu jako služba, díky čemuž je možné přistupovat k aktuálním informacím kdykoliv a odkudkoliv.

Případová studie


Nasazení obchodního systému OSCAR

Výsledkem implementace obchodního systému OSCAR bylo dosažení kompletní podpory řízení obchodních procesů od evidence poptávek, zpracování nabídek a zákaznických tarifů po centrální evidenci obchodních smluv. Nasazené řešení je postavené na technologii Microsoft Dynamics CRM.

Případová studie


Konsolidace a rozvoj systému Microsoft Dynamics

Cílem projektu bylo zjednodušit stávající sytém, integrovat celé IT prostředí do jediné platformy a doplnit informační systém o moderní funkcionalitu zajišťující podporu podnikatelských cílů a dynamický rozvoj. Výsledkem je efektivita využívání IS a optimalizace práce, zrychlení odezvy systému, vyšší úroveň podpory manažerského rozhodování, snadný přístup a sdílení informací i mnoho dalšího.

Případová studie


Real Madrid díky Microsoft Cloud přiblížil svůj fotbalový stadion 450 milionům fanoušků ze všech koutů světa

Jako jeden z předních světových sportovních klubů se Real Madrid pyšní nejenom více než 100 vyhranými šampionáty různých formátů, ale také obrovskou základnou věrných fanoušků. Fotbalový klub však stále hledal způsob, jak se více přiblížit všem svým příznivcům z celého světa. Východiskem byla pro Real Madrid implementace komplexního technologického řešení postaveného na platformě Microsoft Cloud.

Případová studie


Společnost Marston’s poskytuje personalizované služby v reálném čase prostřednictvím Microsoft Dynamics 365

Společnost Marston’s, britská síť hospod a restaurací, je velmi dobře známá pro svou téměř dvousetletou tradici. V posledních letech však společnost zaznamenala potřebu změnit své postavení na trhu. Společnost tak iniciovala propojení všech zákaznických dat, díky kterému jsou lépe dostupná při realizaci různých marketingových aktivit. Personalizace poskytovaných služeb navíc umožňuje rychle reagovat na měnící se potřeby zákazníků. S Microsoft Dynamics 365 může společnost Marston’s poskytovat přesně takové služby, jaké si jejich zákazníci přejí.

Případová studie


Informační systém Microsoft Dynamics AX

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics AX s následným dovyvinutím modulů pro specifické oblasti činnosti. Informační systém nyní pokrývá kompletní proces cenotvorby, automatizaci přípravy ceníků v případě pohybu cen a kurzů, komplexní řízení skladového hospodářství a přehled o ziskovosti prodaných položek. MS Dynamics AX umožnil rozšířit sortiment, výrobu i propagaci a expandovat tak směrem k novým zákazníkům.

Případová studie


Provoz informačního systému Microsoft Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu

Pro zákazníka zajišťujeme provoz informačního systému, infrastruktury a koncových zařízení, čímž získal technologicky kvalitní, bezpečné a spolehlivé řešení, provozně a ekonomicky racionální, a to včetně adekvátních služeb. To vše v hybridním scénáři kombinujícím výhody cloudu a lokální infrastruktury.

Případová studie


Komplexní řešení pro dopravu, spedici a logistiku

U zákazníka jsme implementovali řešení AC Transport s cílem pokrýt všechny zákazníkem poskytované služby zejména v oblasti kamionové dopravy. Cílem bylo propojit všechny systémy a evidence do jednoho ERP systému a pomocí BI dokázat provoz sledovat, vyhodnotit a rozvíjet požadovaným směrem.

Případová studie


Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Pro velkoobchod, síť 118 maloobchodních prodejen včetně supermarketu COOP Jednoty v Boskovicích jsme dodali podnikový IS na bázi Microsoft Dynamics NAV, který podporuje účtování prodejen kontokorentem, řízení prodejních akcí, cenotvorby a řeší potřeby velkoskladu. Je napojen na pokladní systémy a řeší EDI komunikaci.

Případová studie