Kontaktujte nás

Microsoft Dynamics 365 Marketing

Microsoft Dynamics 365 Marketing zajišťuje funkční propojení marketingových úkolů, kampaní a statistik s prodejním týmem, který může informace získané z kampaní efektivně využívat pro své prodejní aktivity, a zvýšit tím tak efektivitu celého prodeje.

Jak zaujmout potenciální zákazníky? A jak s nimi vytvořit dlouhodobý obchodní vztah? Nechte ve svůj prospěch pracovat účinné marketingové nástroje.

Přínosy

Propojení obchodních a marketingových dat

Podpora multikanálového marketingu

Automatizace rozesílky kampaní

Cílená komunikace a okamžitá dostupnost dat

Jednoduchý návrh mailingu a dopadových stránek

Detailní vyhodnocení kampaní a sběr zpětné vazby

Automatizace navazujících činností

Snadná správa a pořádání akcí

Automatizace pravidel pro určování skóre zájemců

Úspora času a zvýšení efektivity marketingového i obchodního týmu

Možnost propojení s LinkedIn

Marketingové kampaně

Microsoft Dynamics 365 Marketing podporuje všechny procesy a agendy, které jsou s marketingem spojeny. Prvním a základním kamenem tohoto řešení je tvorba, správa i rozesílka emailových kampaní. Tato funkčnost zajišťuje uživateli kompletní správu a dohled nad kampaní.

Marketér začne identifikací cílového segmentu příjemců, následně pomocí drag and drop editoru jednoduše vytvoří design mailingu a dopadových stránek, naplánuje odeslání mailingu s využitím inteligentní rozesílky a nakonec dle reportingu z dané kampaně vyhodnotí úspěšnost, včetně zpětné vazby. Aplikace samozřejmě umožňuje souběžný běh vícero kampaní, takže marketingový tým není ničím omezen.

Microsoft Dynamics 365 Marketing umožňuje využití různých kanálů pro tvorbu kampaní. Kromě základních emailových rozesílek je možné pro realizaci kampaně využít i SMS brány či sociální sítě.

Kromě samotné rozesílky emailových kampaní je možné vytvořit sled událostí, které budou navazovat na odeslání emailu či jinou následnou akci, zautomatizovat, ušetřit tím čas a zvýšit tak efektivitu marketingového týmu.

Propojení s obchodními daty

Díky tomu, že aplikace Microsoft Dynamics 365 Marketing je rozšířením aplikace pro řízení obchodu, mají k informacím získaným v marketingových kampaních přístup i členové obchodního týmu, kteří mohou efektivněji pracovat a zvyšovat účinnost prodeje.

Řízení událostí

Microsoft Dynamics 365 Marketing poskytuje funkce pro pořádání a propagaci klasických akcí, jako jsou veletrhy, konference či semináře, ale i webinářů nebo akcí na základě hybridního scénáře. Díky uchovávání všech informací o místech konání, logistice, vstupenkách, přednáškách, řečnících, sponzorech a dalších na jednom místě na nich může koordinovaně pracovat celý organizační tým. Následně aplikace umožňuje vygenerovat web akcí, kde účastníci najdou všechny potřebné informace včetně možnosti online registrace.

Řízení zájemců a příležitostí

Microsoft Dynamics 365 Marketing přináší dokonalý přehled o všech zájemcích a zákaznících a vytváří hlubší znalost trhu. Jednotný zdroj dat a propojené procesy zajišťují neustálý přísun aktuálních dat pro oblast prodeje a marketingu. Automatizovaná pravidla pro určování skóre zájemců identifikují nejvážnější zájemce podle jejich interakcí. Nejslibnější zájemce identifikují nejvážnější zájemce podle jejich interakcí. Nejslibnější zájemce systém automaticky předá příslušnému prodejci.

Pro efektivní generování potenciálních zájemců a příležitostí je možné využít propojení s LinkedIn Lead Gen Forms, které přináší možnost oslovit správnou cílovou skupinu prostřednictvím profesní sítě LinkedIn a navázat s těmito zájemci spojení.