Kontaktujte nás

Microsoft Dynamics 365 Field Service

Microsoft Dynamics 365 Field Service nabízí komplexní nástroje pro firmy provádějící servis zařízení a služby v terénu. Umožňuje řídit celý životní cyklus servisní zakázky - od zadání pracovního příkazu, přes zaplánování, předání realizátorovi, samotnou realizaci až po vytvoření podkladů k fakturaci. Správně a rychle vyřešený servisní případ zvyšuje loajalitu zákazníků a může přinést nové příležitosti.

Poskytujte prvotřídní servis v terénu díky kvalitní komunikaci se zákazníky a schopnosti předvídat jejich potřeby.

Webinář „Jak na moderní zákaznický servis“ - zjistěte více ze záznamu

Přínosy

Komplexní nástroj pro řízení servisů

Efektivní Řízení celého cyklu pracovního příkazu

Přehledné plánování lidských zdrojů i zařízení

Správa servisních smluv i instalovaných zařízení

Prediktivní údržba využívající prvky strojového učení a umělé inteligence

Real-time aktualizace skladových zásob pro řízení servisní zásoby a plánování údržby

Snížení rizika výpadku důležitých zařízení díky operativnímu řešení problémů

Zvýšení zákaznické informovanosti díky samoobslužnému portálu

Online i offline sdílení dat prostřednictvím mobilní aplikace

Podpora IoT a smíšené reality pro vzdálené řešení problémů

Online přístup pomocí mobilní aplikace

Efektivní plánování

Microsoft Dynamics 365 Field Service umožňuje komplexní a přehledné plánování lidských zdrojů i zařízení. Správné zařazení zdrojů do kategorií umožňuje automatizované, a v případě potřeby i manuální plánování volných zdrojů na základě požadovaných rolí, schopností či geografické polohy s cílem optimalizace prostojů a minimalizace času na cestě.

Správa servisních smluv a zařízení

Microsoft Dynamics 365 Field Service usnadňuje správu servisních smluv i instalovaných zařízení u zákazníků napříč všemi lokalitami. Dispečeři mají k dispozici nástroj, díky kterému jsou schopni jednoduše řídit reakční doby a operativně reagovat na požadavky zákazníků - to vše v návaznosti na prodejní cyklus. Zabudovaná funkcionalita pro preventivní údržbu umožňuje automatickou tvorbu pracovních příkazů a jejich zaplánování.

Řízení servisních zásob

Díky real-time aktualizaci skladových zásob Microsoft Dynamics 365 Field Service lze efektivně řídit servisní zásoby a lépe tak plánovat údržbu. Samozřejmostí je možnost sledování servisních zásob prostřednictvím mobilních zařízení.

Komunikace se zákazníky

Microsoft Dynamics 365 Field Service usnadňuje komunikaci se zákazníky díky automatizaci a využití zákaznického portálu. Zákazníci si tak pomohou jednoduše zjistit stav svých požadavků a upravovat plánované návštěvy servisního technika dle svých potřeb. Díky připomínkám, které jsou odesílány automaticky před návštěvou servisního technika a obsahují všechny potřebné informace, zákazníci nikdy nezapomenou na návštěvu technika.

Moderní technologie a terenní servis

Microsoft Dynamics 365 Field Service umožňuje sdílet aktuální data díky mobilním aplikacím v online i offline režimu. Servisní technici mají k dispozici přehledné zobrazení všech potřebných informací k danému případu a mohou online spravovat stav svých úkolů s možností jejich kompletního vyřešení včetně podpisu zákazníka prostřednictvím mobilního zařízení.

Součástí řešení je napojení na IoT, které zprostředkovává komunikaci se spravovanými zařízeními, monitoruje jejich stav a umožňuje automatické řešení jednoduchých problémů na dálku bez nutnosti zásahu servisního technika.

Díky využití vzdáleného asistenta Dynamics 365 Remote Assist na Microsoft HoloLens, který využívá prvky smíšené reality, je možné prostřednictvím aplikace Microsoft Dynamics 365 Field Service vzdáleně řešit i složitější problémy.