Kontaktujte nás

Doprava a logistika

Být ve správný čas na správném místě, optimalizovat rozvozové plány a trasy, maximalizovat využití ložné plochy vozidel. Sledovat zásilky, vozidla i dodržování předpisů. Předvídat a vyhodnocovat přepravní a logistické náklady. Zajistit plynulý tok dat a informací. To jsou hlavní oblasti, na které se specializuje náš komplexní informační systém AC Transport na bázi Microsoft Dynamics 365 Business Central pro oblast dopravy, spedice a logistiky.

Řiďte s AC Transport
své podnikání
v dopravě.

Přínosy

Komplexní řešení dopravy

Snížení provozních nákladů

Optimalizace vytížení kapacit a zdrojů

Zvýšení kvality poskytovaných služeb

Růst produktivity dispečinku

Sloučení všech činností do jednoho systému

Integrované mapové podklady

Komplexní pohled na firmu

Základem provozních agend systému AC Transport jsou podrobné evidence vozidel, řidičů, dispečerů či disponentů. Systém umožňuje komplexní zpracování zakázky od její objednávky, kalkulace cen jednotlivých přeprav včetně mýtného, přes plánování, řízení přepravy, on-line sledování až po finální vyhodnocení. Poskytuje přehledy najetých kilometrů, aktuálních stavů tachometrů a spotřeby pohonných hmot.

Snížení provozních nákladů

AC Transport umožňuje uřídit operativu dopravní firmy, detailně vyhodnotit ekonomiku dopravy a optimalizovat fungování firmy. Vy tak dokážete optimalizovat využití svých kapacit a zdrojů. Získáte také silný nástroj na optimální plánování servisních prohlídek a oprav.

Komunikace se zákazníky

AC Transport řeší správu veškerých souvisejících dokumentů a pokročilou komunikaci s klíčovými zákazníky. Podporuje elektronickou fakturaci, EDI i sdílení informací o aktuálním stavu zakázek přímo se zákazníky.

Rychlé rozhodování

AC Transport umožňuje sledování aktuální či historické polohy vozidla a optimalizaci kompletního itineráře přepravy pomocí přehledné mapy s ohledem na vlastnosti plánovaného vozidla. Pokud se na trase vyskytnou problémy, systém upozorní dispečera, který je schopen najít rychlé a efektivní řešení. Dispečer může navíc prostřednictvím palubního terminálu komunikovat přímo s řidičem vozidla. Řidič obdrží podrobný itinerář s plánovanými časy nakládky a vykládky a prostřednictvím terminálu vykazuje skutečné časy.

Reporting

AC Transport mapuje životní cyklus celé zakázky. Poskytuje okamžitý i historický přehled o trasách a poloze zásilek i vozidel, jejich vytížení, statistiky najetých kilometrů či průměrné spotřeby a náklady na provoz a servis. Managementu poskytuje pokročilé marketingové, analytické a controllingové nástroje.

Alternate Text

Specializovaný informační systém AC Transport na bázi Microsoft Dynamics 365 Business Central propojuje ekonomické a provozní agendy dopravy, logistiky a spedice. AC Transport odstraňuje nutnost použití a propojování více systémů. Plánování tras, přiřazování vozidel, operativní řízení dopravy, ale i objednávky a fakturace jsou spravovány jediným systémem. Kromě pohodlí obsluhy a snadného provozu přináší tento koncept jednu klíčovou výhodu – umožňuje detailně vyhodnotit ekonomiku provozu a dodává údaje potřebné pro optimalizaci a hledání úspor.

schema

Díky Microsoft Dynamics 365 Business Central sloučíte všechny činnosti a procesy do jednoho provázaného informačního systému, který můžete provozovat jako službu v cloudu nebo na vlastních serverech. Odstraníte duplicity při pořizování dat použitím jednotné báze kmenových dat.

AC Transport PDF

Referenční zákazníci oborového řešení AC Transport


Komplexní řešení pro dopravu, spedici a logistiku zejména v oblasti kamionové dopravy. Cílem bylo propojit všechny systémy a evidence do jednoho ERP systému a pomocí BI dokázat provoz sledovat, vyhodnotit a rozvíjet požadovaným směrem.

Více se dočtete zde


Díky AC transport došlo ke sjednocení ekonomické a účetní agendy, provozní agendy nákladní dopravy a spedice s oblastí reportingu a vyhodnocování. Realizace projektu zahrnovala také propojení se systémem pro sběr informací o provozu vozidel Transics TX.


Komplexní řešení AC Transport pro dopravu, spedici a logistiku v oblasti tuzemské a mezinárodní kamionové přepravy volně ložených komodit.