Kontaktujte nás

Průmysl a výroba

Microsoft Dynamics 365 umožňuje výrobním společnostem projít přeměnou za pomocí nástrojů digitální technologie – podpořit zaměstnance, optimalizovat provoz a transformovat produkty a obchodní modely. Microsoft nabízí bezpečnou, škálovatelnou a flexibilní platformu, která maximalizuje efektivitu výroby, zajišťuje loajalitu zákazníků, zvyšuje produktivitu zaměstnanců, pomáhá vyvíjet nové produkty a služby a pomůže provoz vašeho podniku dotáhnout k dokonalosti. Microsoft Dynamics 365 pomáhá výrobním společnostem na cestě k digitální transformaci.

Leták ke stažení

Zaujměte své zákazníky

Zákazníci mají nyní větší sílu než kdy dřív. Microsoft Dynamics 365 vám pomůže obrátit tuto situaci v příležitost k růstu přeměnou organizace zaměřené na majetek v organizaci zaměřenou na zákazníky. Přeměňte váš marketing, prodej i služby zákazníkům tak, abyste měli správu vašich zákazníků od začátku až do konce pevně ve vašich rukou.

Zákazníci jsou náročnější, lépe informováni a vždy očekávají ty nejlepší služby. Microsoft Dynamics 365 poskytuje komplexní sadu řešení – od nástrojů pro „social listening“, přes pokročilé analýzy až po vícekanálový marketing, který pomáhá optimalizovat povědomí o značce a postoje zákazníků, získávat nové zákazníky či poskytovat nové digitální služby i nové zdroje příjmů a celkově zvyšovat efektivitu marketingu.

Správa zákazníků

Díky Microsoft Dynamics 365 nastavte konzistentní procesy napříč všemi kanály ve vaší organizaci. Sjednoťte data a procesy do jediného 360° pohledu na zákazníka. Získejte nadhled nad veškerými firemními daty a zdokonalte svoje rozhodování.

Připojená zařízení vašich zákazníků

Poskytněte spotřebitelům bohatou a konkrétně zaměřenou zákaznickou zkušenost a služby. Řešení Microsoft Dynamics 365 umožňuje výrobcům dodávat transformativní zákaznické zkušenosti s využitím moderních technologických inovací jako je IoT, Big Data, social marketing, cloud, mobilita či intuitivní uživatelské rozhraní.

Komunikační kanály

Umožněte zákazníkům komunikovat s vámi pohodlně z jejich domova, z práce, ve vašem podnikovém obchodě, přes sociální sítě či online přes internet. Microsoft Dynamics 365 obsahuje řešení pro správu zákaznických zkušeností napříč všemi komunikačními kanály a také social marketing pro zlepšení vnímání značky a získání 360° pohledu na zákazníka.

Social listening a analýzy zákazníků

Zapojte své zákazníky a zvyšte povědomí o vaší značce. Microsoft Dynamics 365 vám může pomoci vyhledávat nové zákazníky, minimalizovat jejich ztrátu nebo zefektivnit marketing tím, že vám poskytne komplexní sadu řešení od social listening až po marketingové analýzy, vícekanálový marketing a zapojení klientů.

Connected Field Service

Dodávejte prvotřídní a chytré zákaznické služby včetně mobilních služeb a zároveň optimalizujte své zdroje. Řešení „Connected Field Service“ vám umožňuje posunout se z break-fix modelu na iniciativní a prediktivní servisní model poskytovaný zákazníkům. Použitím internetu věcí (Azure IoT) a strojového učení (Cortana Intelligence) získáte schopnost připravit se na ekonomiku založenou převážně na službách.

Podpořte své zaměstnance

Propojte vaše zaměstnance s informacemi, které potřebují ve svých pracovních rolích tak, aby mohli spravovat aktiva a procesy v reálném čase. Vytvořte agilní, mobilní a za všech okolností připojené pracovní prostředí, které otevírá dveře celosvětové spolupráci a zlepšuje podnikání. Vzhledem k tomu, že dodavatelské řetězce a dodržování předpisů jsou stále složitější, výrobci potřebují produktivní řešení, kterým umožní svým zaměstnancům být rychlejšími a pružně reagovat na potřeby zákazníků. Microsoft Dynamics 365 podporuje end-to-end procesy napříč organizací a bezproblémově pracuje s existujícími nesourodými podnikovými systémy, čímž pomáhá urychlit transformaci celého podniku.

Mobilní pracovník

Podporujte a motivujte své zaměstnance, aby mohli efektivněji vykonávat svou práci. Poskytněte jim zařízení a řešení podporující produktivitu, ať už jsou v práci, doma nebo přímo v terénu u zákazníka. Nabídněte jim díky Microsoft Dynamics 365 procesně definovanou spolupráci specifickou pro vaše podnikání.

Sjednocení dat a procesů

Díky Microsoft Dynamics 365 nastavte konzistentní procesy napříč všemi kanály ve vaší organizaci. Sjednoťte data a procesy do jediného 360° pohledu na zákazníka. Získejte nadhled nad veškerými firemními daty a zdokonalte svoje rozhodování.

Optimalizujte váš provoz

Zvyšte vaši agilitu a provozní marži díky zjednodušeným procesům, které umožňují zaměstnancům pracovat produktivněji. Díky získávání těch správných postřehů a informací z dat, budou mít lepší nástroje pro rychlejší a informovanější rozhodování. Výrobní proces vyžaduje, aby lidé, zařízení i procesy fungovaly a interagovaly se bezchybně každý den. Microsoft Dynamics 365 poskytuje platformu a nástroje, které umožňují výrobním firmám sběr dat z bohatých vnitřních i vnějších zdrojů, zasazovat informace do kontextu, analyzovat a následně je vizualizovat, stejně jako efektivně spolupracovat pro optimální náhled a porozumění těmto datům. Kvůli rozsáhlým objemům dat generovaných z operací spojených s dodávkou, provozních systémů a zákaznických aktivit je dnes nalezení užitečných poznatků obrovskou výzvou. My vám spolu s Microsoft řešeními pomáháme proniknutím do problematiky výkonnosti a ziskovosti podniku a tím k výraznému pokroku.

Rozsáhlé výpočetní prostředky pro technické analýzy a simulace

Zvyšte frekvenci i rychlost simulace, analýzy a vizualizace pro optimalizaci návrhů výroby vašich produktů díky škálovatelnosti výkonu v cloudu. Vysoce náročné výpočetní operace mohou být rychle a efektivně zajištěny v Microsoft Azure, kde lze vaši kapacitu levně nahradit či zvýšit - buď jako primární zdroj pro výpočet, nebo na vyžádání díky metodě „cloud bursting“ jen jako navýšení vašeho výpočetního výkonu.

Operace řízené daty a optimalizace logistických procesů

Podporujte špičkové výkony a zvyšování efektivity, bezpečnosti a zodpovědnosti tím, že zlepšíte tok informací a kvalitu interakcí. Získejte daty podložený hlubší pohled na všechny globální operace díky shromažďování, ukládání a analýze velkých objemů provozních dat v reálném čase, čehož je poté využíváno pro předvídání problémů či pro vytvoření příležitostí pro iniciativní přístup a získání pozitivních výsledků a chování.

Vzdálené monitorování

Připojte a monitorujte svoje zařízení, analyzujte neprobádaná data a vylepšete výsledky podniku automatizací procesů. Díky Microsoft Dynamics 365 můžete nepřetržitě monitorovat vaše zařízení nebo vámi nasazený produkt, abyste měli přehled o jeho používání, výkonu a opotřebení – to vše s cílem snížit náklady a dosáhnout tak dokonalosti.

Prediktivní údržba

Naučte se co nejlépe určit aktuální stav zařízení, abyste byli schopni předvídat, kdy by měla být provedena údržba, nebo kdy hrozí jejich bezprostřední selhání. Tento přístup slibuje úspory nákladů oproti standardní rutinní údržbě, protože zaměstnanci jsou upozorněni pouze v případech, kdy je pozornost nutná. Neočekávané výpadky služeb jsou tímto minimalizovány.

Transformujte své produkty

Inovujte rychle, abyste mohli na trhu úspěšně konkurovat. Abyste mohli v dnešní době reagovat na rychle se měnící trendy ve výrobě, potřebujete víc než jen nástroje produktivity. Microsoft Dynamics 365 vám pomůže vytvořit inovační kulturu s řešeními, které spojují lidi a informace způsobem, který je intuitivní a přirozený.

Inovace připojených produktů

Využijte investice do inteligentních připojených produktů ke zlepšení účinnosti nových produktů a služeb za pomocí produktové telemetrie a názorů a poznatků vašich zákazníků. Řešení pro inovace připojených produktů Microsoft Dynamics 365 porovnává design výrobků z životního cyklu produktu (PLM) s informacemi o použití zákazníky získanými díky internetu věcí (IoT) a CRM, čímž podporuje změny designu, inženýrství a pomáhá s novými nápady na změny.

Připojené auto

Umožněte pomocí IoT úžasné věci jako například připojená auta, nové mobility služby a vozidla s autonomním řízením. Microsoft Dynamics 365 je jádrem transformace v automobilovém průmyslu a jako důvěryhodný technologický partner dokáže poskytovat služby v globálním měřítku i bezpečnost potřebnou pro vytvoření inovativní platformy propojené s auty a jinými mobilními službami.

Připojená zařízení vašich zákazníků

Poskytněte spotřebitelům bohatou a konkrétně zaměřenou zákaznickou zkušenost a služby. Řešení Microsoft Dynamics 365 umožňuje výrobcům dodávat transformativní zákaznické zkušenosti s využitím moderních technologických inovací jako je IoT, Big Data, social marketing, cloud, mobilita či intuitivní uživatelské rozhraní.

Pružné ukládání pro pokročilé analytické a obchodní simulace

Zlepšete a zrychlete diagnostiku i řešení problémů u vašich zákazníků. Microsoft Dynamics 365 nabízí flexibilní, výkonné a škálovatelné úložiště a platformu pro zpracování velkého objemu komplexních a strukturovaných dat. Předpřipravené prostředí poskytuje nekonečné úložiště a rozmanité schopnosti zpracování dat, jako je indexování, zpracování a vizualizace geologických, geografických či lékařských dat.

Microsoft Dynamics 365 případové studie


Bezpečné systémy a spolehlivá řešení pro zákazníka: společnost Assa Abloy a Microsoft Dynamics AX.


Díky použití HoloLens společnosti Microsoft může 24,000+ servisních techniků Thyssenkrupp vizualizovat a identifikovat problémy s výtahy. Mají k dispozici vzdálený a hands-free přístup k technickým a odborným informacím, což vše vede k významným úsporám času a stresu.