Kontaktujte nás

Zdravotnictví

Potřeby zdraví jsou nekonečné, ale vaše zdroje konečné jsou. Microsoft Dynamics 365 vám může pomoci s digitální transformací, se zapojením vašich pacientů či s posílením vašeho týmu. Optimalizujte efektivitu vaší kliniky s Dynamics 365 a změňte způsob, jakým vaše organizace poskytuje péči vašim pacientům. Dynamics 365 pomáhá léčit jednotlivce i celé komunity po celém světě.

Leták ke stažení

Zaujměte své zákazníky (Pacienty)

Umožněte efektivnější přístup k péči, snižte prodlevy spojené s poskytováním péče a udržujte kontakt s pacienty i mimo zdravotnické prostředí. Stále více zdravotnických organizací zjišťuje, že nejběžnější technologie ve zdravotnictví – EHR/EMR (elektronické záznamy zdravotních informací) – nedokáže splnit poptávku pacientů a lékařů v dnešním lékařském prostředí zaměřeném na potřeby pacientů. Tyto řešení jsou vysoce efektivní, co se dokumentace týče, ale nejsou vhodné pro zapojení pacientů do procesů lékařské péče a zlepšování výsledků léčby napříč populací.

Microsoft Dynamics 365 doplňuje EHR/ERM systémy a poskytuje pacientům nástroj pro správu a koordinaci péče ve spolupráci s jejich lékařem a dalším personálem. CRM řešení nás přibližuje k realizaci třech hlavních cílů – lepší zkušenost pacientů s lékařskou péčí, zlepšení zdraví celé populace a snížení nákladů.

Zapojení pacientů

Otevřete cestu novým způsobům spojení s vašimi pacienty před, během i po jejich kontaktu s ošetřovateli díky platformám a technologiím Microsoft Dynamics 365.

I když CRM vzniklo jako nástroj pro obchodníky, dnes hraje CRM řešení nepostradatelnou roli i ve zdravotnické péči. Pro porozumění budoucnosti CRM ve zdravotnické péči, je důležité se podívat na to, jak se dnes CRM využívá:

Lékařské doporučení
Zdravotnické organizace používají CRM pro správu procesů lékařského doporučení včetně generace příslušných dokumentů, plánování, zpětného dohledávání, záznamů komunikace, automatizace objednávání, připomenutí a následné kontroly, souvisejících analýz a reportů. CRM také usnadňuje správu doporučení tím, že automatizuje workflow a zefektivňuje to, co je jinde často ještě spravováno manuálně.

Cílený marketing
Pomocí informací o pacientech v CRM řešení mohou zdravotnické organizace oslovit vybrané skupiny s včasnou a relevantní léčbou, edukačními či promo materiály, které jsou navrženy tak, aby pomohly pacientovi zlepšit zdravotní stav.

Koordinace poskytování péče

Využijte integrovanou platformu pro efektivní komunikaci s pacienty, řízení a propojení pečovatelů, zlepšete kvalitu a snižte náklady pomocí automatizace a optimalizace procesů.

Virtuální zdraví

Virtuální zdraví využívá aplikace Office 365 a Skype pro firmy, čímž umožňuje poskytovat lékařskou péči prostřednictvím telemedicíny, telehealth (tj. telezdravotnictví) a skrze spolupráci na dálku. Propojuje pacienty s lékaři a zdravotnickými týmy, které tak mohou poskytovat zdravotnické služby a péči lépe koordinovat.

Vzdálené monitorování pacienta

Možnost vzdáleného monitorování pacienta v kombinaci s genomikou může dramaticky přeměnit služby, které odvětví zdravotnictví poskytuje svým pacientům. Výzkum trhu ukazuje, že přijetí nových technologií, jako jsou Azure IoT Suite a Cortana Intelligence Suite, bude velice rychlé.

Komunikace s plátci pojištění

Zdravotní pojišťovny využívají CRM řešení pro zasílání pravidelných a cílených oznámení jejich zákazníkům. Stejně tak CRM řešení pomáhá pojišťovatelům najít nové klienty. Pojišťovatel může například kontaktovat ty, kteří si zažádali o zaslání informací týkající se určitých programů poté, co si porovnávali cenu na webové stránce srovnávající pojistné služby.

Stejně tak CRM nabízí příležitost aktivního zapojení pacientů do wellness programů, jako jsou programy pro odvykání kouření, hubnutí či adherenci k medikamentózní léčbě.

Ve farmaceutickém průmyslu je CRM řešení často používáno pro připomenutí opětovného vydání receptu či pro vzdělávání pacientů. Výrobci zařízení určených pro zdravotnictví používají CRM, aby usnadnili doktorům správu jejich rozvrhu či plánování operací a pro jednoduché sdílení edukačních materiálů s pacienty.

Podpořte své zaměstnance (zdravotnické týmy)

Zlepšete produktivitu pečovatelského týmu a posilte spolupráci. Platformy Microsoft Office 365 a Microsoft Dynamics 365 mohou transformovat způsob, jakým zdravotničtí pracovníci plní své úlohy.

S Microsoft Dynamics 365 toho zdravotníci zvládnou udělat mnohem více. Spravování vnitřních záležitostí a procesů? Práce přímo s pacienty? Koordinování aktivit napříč týmy? Ať už je vaše role jakákoliv, Microsoft Office 365 a Microsoft Dynamics 365 vám pomohou z vašeho dne vytěžit maximum.

Mobilní pracovník lékařského zařízení

Poskytněte pečovatelům a klinickému personálu přístup k informacím a lidem, které potřebují, odkudkoliv.

Koordinace poskytování péče

Využijte integrovanou platformu pro efektivní komunikaci s pacienty či pro řízení a propojení pečovatelů. Zlepšete úroveň služeb a snižte náklady pomocí automatizace a optimalizace.

Virtuální zdraví

Virtuální zdraví využívá Office 365 a Skype pro firmy, čímž umožňuje poskytovat lékařskou péči prostřednictvím telemedicíny, telehealth (tj. telezdravotnictví) a skrze spolupráci na dálku. Propojuje pacienty s lékaři a zdravotnickými týmy, které tak mohou poskytovat zdravotnické služby a péči koordinovat.

Optimalizujte váš provoz

Využívejte data ze všech zdrojů pro získání zásadních poznatků, které zlepší výkon a procesy vaší kliniky.

Ukládání lékařských dat

Potřeba ukládání lékařských dat roste neuvěřitelným tempem. Nové a inovativní technologie v oblasti zdravotní péče vytváří více dat než kdy předtím (lékařské obrazy, genomika, internet věcí, atd.). Kapacity řízení, právní závazky, úspory nákladů, ale také nové možnosti cloudu jsou hlavní hnací silou pro rozšíření služeb o cloudová řešení.

Analýza klinických služeb

Zlepšete výsledky a úroveň zdravotnických služeb tím, že poskytnete lékařům a pacientům přístup k informacím a umožníte jim je analyzovat, aby se na jejich základě mohli snadno rozhodnout v okamžiku, kdy je to potřeba.

Analýza provozu

Zjednodušte provozní operace a snižte náklady tím, že umožníte vedoucím pracovníkům a klinickým lékařům sdílet informace a analyzovat strukturovaná i nestrukturovaná data tak, aby se díky poskytnutým informacím mohli snadno rozhodnout v okamžiku, kdy je to potřeba.

Kybernetická bezpečnost v oblasti zdraví

Umožněte zdravotnickým organizacím poskytovat dnešním pacientům moderní eHealth služby s robustním zabezpečením.

Transformujte svou péči

Připojte chytrá zařízení do Microsoft Cloudu pro získání poznatků týkajících se léčby pacientů a provozní efektivity.

Koordinace poskytování péče

Využijte integrovanou platformu pro efektivní komunikaci s pacienty či pro řízení a propojení pečovatelů. Zlepšete úroveň služeb a snižte náklady pomocí automatizace a optimalizace.

Vzdálené monitorování pacienta

Možnost vzdáleného monitorování pacienta v kombinaci s genomikou může dramaticky přeměnit služby, které odvětví zdravotnictví poskytuje svým pacientům. Výzkum trhu ukazuje, že přijetí nových technologií, jako jsou Azure IoT Suite a Cortana Intelligence Suite, bude velice rychlé.

Genomika

Nabídněte schopnost získat prvotní data (raw data) ze sekvenčních přístrojů a vytvořte vysoce kvalitní reporty o zjištěných genomických variantách. Tento způsob zpracování je společný pro mnoho různých genomických aplikací a vyžaduje jak rozsáhlé úložiště a odborné znalosti výpočetního a systémového inženýrství, tak odborné znalosti bioinformatiky skrz ekosystém partnerů.

Analýza klinických služeb

Zlepšete výsledky a úroveň zdravotnických služeb tím, že poskytnete lékařům a pacientům přístup k informacím a umožníte jim je analyzovat, aby se na jejich základě mohli snadno rozhodnout v okamžiku, kdy je to potřeba.

Analýza provozu

Zjednodušte provozní operace a snižte náklady tím, že umožníte vedoucím pracovníkům a klinickým lékařům sdílet informace a analyzovat strukturovaná i nestrukturovaná data tak, aby se díky poskytnutým informacím mohli snadno rozhodnout v okamžiku, kdy je to potřeba.

Microsoft Dynamics 365 případové studie


Silver Chain roste objem zdravotních služeb s Microsoft Dynamics 365


Max Healthcare s aplikací Microsoft Dynamics 365