Případové studie Microsoft Dynamics 365

Mobilní aplikace pro řízení nákladů za dopravu na misích

Využití jednoduché mobilní aplikace pro řízení firemních logistických procesů po celém světě s online náhledem na všechny probíhající i realizované cesty.

Případová studie

Koncepce využití Office 365

Společnost začala plně využívat nástroje Office 365, byl nastaven optimální způsob spolupráce v jednotlivých týmech, pojmenování a pochopení konkrétních přínosů pro jednotlivé role.

Případová studie

MS Dynamics 365 Customer Engagement pro PBT Rožnov p.R. s.r.o.

Společnost získala řešení umožňující mimo jiné jednoduchou evidenci vykázané práce na jednotlivých servisních zásazích a následné dynamické generování výstupů včetně zaznamenávání podpisu zákazníka přímo na místě.

Případová studie

Implementace Microsoft Dynamics 365 for Sales ve STAHLGRUBER CZ s.r.o.

Díky nasazení Microsoft Dynamics 365 společnost STAHLGRUBER získala vhodný nástroj, který umožní efektivní řízení vztahů se zákazníky s propojením na ERP systém Microsoft Dynamics AX.

Případová studie

Kabelařina s Dynamics AX

Zákazník získal nástroj, který odpovídá jeho potřebám. Veškerá data jsou snadno dohledatelná a díky provázanosti firemních procesů s účetnictvím má možnost velice rychle reagovat na úzká místa.

Případová studie

Řešení pro neziskovou organizaci na platformě Dynamics 365 SOS dětské vesničky

Nový agendový systém podporuje veškeré klíčové interní procesy. Řešení se vyznačuje jednoduchým ovládáním a umožňuje maximální přístup k uloženým datům celému fundraisingovému týmu. Zejména jednoduchá těžba dat se pozitivně odráží na výsledcích práce s dárci.

Případová studie

Mobilní aplikace Dynamics NAV pro WMS a výrobu

Nové řešení odstranilo původní složitosti systému, přineslo nové moderní technologie a zefektivnilo procesy skladu i výroby. S nasazením mobilní aplikace Dynamics NAV došlo také k celkové reorganizaci skladových prostor a bylo tak dosaženo cíle implementovat jednotné a moderní rozhraní, které umožňuje naplňovat základní strategii společnosti Hennlich.

Případová studie

Informační systém Dynamics 365

Nasazení informačního systému přineslo zákazníkovi řadu výhod. Mezi jinými se usnadnil přístup k informacím napříč celou agenturou, informace jsou snadno dostupné a lze k nim přistupovat odkudkoliv. Řešení z rodiny Dynamics 365 v kombinaci s dalšími produkty umožňuje jednotnou podporu a přináší úspory oproti nasazení jiného CRM systému.

Případová studie

Nasazení Microsoft Dynamics AX

Nový informační systém umožňuje větší výběr obuvi v prodejnách, jelikož obsluhuje rutinní činnosti a díky tomu je možné se více věnovat klíčovým aktivitám rozvoje velkoobchodní spolupráce s partnery.

Případová studie

Implementace Dynamics 365 for Sales

Implementací Microsoft Dynamics 365 for Sales získal zákazník vhodný nástroj k podpoře firemní strategie v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Řešení běží v cloudu jako služba, díky čemuž je možné přistupovat k aktuálním informacím kdykoliv a odkudkoliv.

Případová studie

Efektivní podpora českého exportu díky SINPRO 3.0

Nasazení nové verze proexportního CRM řešení - informačního systému SINPRO bylo součástí komplexního integračního projektu, který zahrnuje služby AutoContu v oblasti architektury a řešení pro CRM, Sharepoint i webové portály včetně UX.

Případová studie

Kancelář třetího tisíciletí díky AC CLOUDu a Office 365

Díky hybridnímu cloud řešení došlo k zjednodušení pracovních postupů zaměstnanců zákazníka, kteří mají k dispozici jasnou metodiku práce s firemní elektronickou komunikací, uchováváním a zpracováním dokumentů. Toto řešení je možné snadno rozšiřovat na nově akvírované společnosti a nové zaměstnance. Zároveň disponuje vysokou mírou bezpečnosti, odolností proti lidské chybě, cílenému poškození nebo neoprávněnému užití.

Případová studie

Komplexní řešení pro dopravu, spedici a logistiku

U zákazníka jsme implementovali řešení AC Transport s cílem pokrýt všechny zákazníkem poskytované služby zejména v oblasti kamionové dopravy. Cílem bylo propojit všechny systémy a evidence do jednoho ERP systému a pomocí BI dokázat provoz sledovat, vyhodnotit a rozvíjet požadovaným směrem.

Případová studie

Správa a řízení identit pro efektivně fungující úřad Městský úřad Mariánské Lázně

Řešení AC Identita umožnilo lepší chod, vyšší transparentnost a bezpečnost jednotlivých agend úřadu. A navíc je možné předejít problémům souvisejícím s nedostatečným a netransparentním řízením účtů a možným zneužitím neopodstatněného oprávnění.

Případová studie

Provoz informačního systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu

Pro zákazníka zajišťujeme provoz informačního systému, infrastruktury a koncových zařízení, čímž získal technologicky kvalitní, bezpečné a spolehlivé řešení, provozně a ekonomicky racionální, a to včetně adekvátních služeb. To vše v hybridním scénáři kombinujícím výhody cloudu a lokální infrastruktury.

Případová studie

Online sledování kvality procesu výroby

Díky zavedení tohoto on-line řešení došlo ke snížení počtu vadných výrobků a tím i k vyšší efektivitě výroby. Zároveň se celý proces zpřehlednil a je tak možné mít větší kontrolu nad vadnými výrobky a porovnávat aktuální kvalitu výroby oproti předešlým časovým úsekům.

Případová studie

Konsolidace a rozvoj systému MS Dynamics AX

Cílem projektu bylo zjednodušit stávající sytém, integrovat celé IT prostředí do jediné platformy a doplnit informační systém o moderní funkcionalitu zajišťující podporu podnikatelských cílů a dynamický rozvoj. Výsledkem je efektivita využívání IS a optimalizace práce, zrychlení odezvy systému, vyšší úroveň podpory manažerského rozhodování, snadný přístup a sdílení informací i mnoho dalšího.

Případová studie

Informační systém Microsoft Dynamics NAV v prostředí AC Cloud

Evropské obchodní zastoupení výrobce speciálního průmyslového nábytku zvolilo informační systém Microsoft Dynamics NAV, který je připraven na rychlou expanzi společnosti. Díky provozu v prostředí AC Cloud je řešení vysoce dostupné bez starostí s provozem a správou.

Konsolidace poboček a integrace provozních systémů

Implementací nového informačního systému Microsoft Dynamics NAV získal zákazník silný nástroj pro řízení, správu a vyhodnocování firemních procesů. Došlo především k minimalizaci a automatizaci úkonů každodenní běžné agendy, úspoře a snížení nákladů.

Případová studie

MS Dynamics NAV pomáhá řídit humanitární organizaci

Oborové řešení pro neziskové organizace AC ProFOND založené na Microsoft Dynamics NAV zajistilo Člověku v tísni spolehlivou komunikaci mezi ústředím a lokálními misemi v různých částech světa. Významným přínosem AC ProFOND je efektivnější získávání finančních příspěvků od dárců s vysokými nároky na kontrolu čerpání díky transparentnímu vykazování.

Případová studie

Implementace systému Microsoft Dynamics NAV pro řízení podnikových financí

Implementace finančních modulů systému Microsoft Dynamics NAV pro společnost ZPS TAJMAC, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem strojírenských obráběcích center. Součástí dodaného řešení je obousměrná komunikace se specializovaným výrobním softwarem.

Implementace ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Dodávka ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV pro poskytovatele hlasových a datových telekomunikačních služeb včetně napojení na data z billingového systému. Součástí dodávky je specifický modul pro správu pohledávek na intranetu.

Oborové řešení AC ProPHARM pro distribuci očkovacích látek

Informační systém AC ProPHARM na bázi Microsoft Dynamics NAV přispěl k dynamickému růstu společnosti Avenier. Podpořil specifické procesy distribuce očkovacích látek, provozu sítě očkovacích center a call centra. Pomáhá obsluhovat cca 7000 ordinací a tisíce pacientů. Systém výrazné zlepšil možnosti plánování a optimalizace zdrojů pro distribuci.

Nasazení Microsoft Dynamics NAV pro významného dodavatele právních a ekonomických publikací

Systém pokrývá nejen standardní ekonomické a obchodní moduly a moduly pro řízení skladu, ale také specifika zákazníka v oblasti distribuce časopisů.

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro řízení servisních požadavků

V rámci informačního systému Microsoft Dynamics NAV provozuje společnost Dalkia Česká republika, a.s. specializovanou aplikaci MONA pro evidenci a správu koncových zařízení a servisních požadavků.

Implementace oborového řešení AC ProMIS

Oborové řešení AC ProMIS pro projektově orientované společnosti na bázi Microsoft Dynamics NAV sjednotilo podnikové agendy do jednoho celku včetně podpory hlavních business procesů zákazníka – řízení montáží, výroby ocelových konstrukcí a řízení dopravy. Systém umožňuje komunikaci s externími aplikacemi pro řízení projektů Microsoft Project a Primavera.

Oborové řešení AC ProMIS na bázi Microsoft Dynamics NAV pro projektově orientovanou společnost

Obrové řešení pro projektově orientované společnosti AC ProMIS založené na informačním systému Microsoft Dynamics NAV je v SAG EMG mimo standardní firemní procesy zaměřeno na plánování, sledování a vyhodnocování projekční a elektromontážní činnosti firmy včetně controllingových a reportovacích nástrojů.

TONAK používá Microsoft Dynamics NAV

Ve společnosti TONAK bylo implementováno specializované řešení pro oblast výroby pokrývek hlavy. Součástí projektu bylo zavedení principů Teorie omezení do podnikové praxe s tím, že část ceny projektu byla vázána na dosažení reálných přínosů, kterými bylo zejména výrazné zvýšení dodavatelské spolehlivosti a snížení vázaných finančních prostředků ve výrobě.

Microsoft Dynamics NAV pro řízení výroby plastových výrobků

Základem systému Microsoft Dynamics NAV pro významného zpracovatele a výrobce plastových výrobků je modul výroby rozšířený v oblasti plánování a odvodu výroby a v oblasti controllingu pro podporu kalkulací a zpětného vyhodnocení úspěšnosti výroby. Dále byly implementovány moduly finance, dlouhodobý majetek, nákup, prodej a skladové hospodářství.

Implementace oborového řešení AC PRAMEN

Lázeňský informační systém AC PRAMEN na platformě Microsoft Dynamics NAV pokrývá všechny procesy ve společnosti, včetně provozního a finančního řízení lázní a dále umožňuje flexibilní úpravy i nastavení dle individuálních potřeb Léčených lázní Bohdaneč.

Lázně Teplice v Čechách používají lázeňský informační systém AC PRAMEN

Lázeňský informační systém AC PRAMEN umožnil společnosti Lázně Teplice v Čechách získat přehled a kontrolu nad probíhajícími firemními procesy v reálném čase, aniž by byly kladeny vyšší nároky na obslužný personál. Základním stavebním kamenem systému AC PRAMEN je Microsoft Dynamics NAV.

Oborové řešení AC PRAMEN pro Lázně Františkovy Lázně a.s.

Lázeňské oborové řešení PRAMEN vybudované na základě systému MS Dynamics NAV podporuje řízení lázeňských provozů od přijímací kanceláře, správy ubytovacích kapacit a rozpisu procedur, přes podporu stravování klientů a restauračního provozu až po nástroje pro vedení lékařské agendy.

Deltabeam Slovakia řídí výrobu pomocí Microsoft Dynamics AX

Společnost Deltabeam Slovakia s.r.o. řídí zakázkovou výrobu kotvících systémů a speciálních nosníků pro železobetonové konstrukce pomocí systému Microsoft Dynamics AX. Kromě základních modulů systému jsou využívány speciální moduly konfigurátor výrobků a dílenské řízení s propojením na systémy DMS, CAD a Nestix.

Implementace řešení Microsoft Dynamics CRM pro obchodní tým MSM, spol. s r.o.

Cílem bylo řízení obchodního týmu, možnost práce akvizičních činností obchodníků v terénu a integrace s ERP Microsoft Dynamics NAV.

Pro pronájem automobilů používá společnost Hertz informační systém Microsoft Dynamics NAV

Pomocí standardní funkcionality systému Microsoft Dynamics NAV je řešena podniková agenda společnosti. Pronájem, řízení vozového parku a půjčování automobilů je řešeno specializovanými moduly v rámci tohoto systému.

Implementace informačního systému MS Dynamics NAV

Informační systém Microsoft Dynamics NAV přinesl společnosti MND, a.s. podporu podnikové činnosti zejména úplnými, včasnými a provázanými ekonomickými údaji.

Implementace speciálního řešení pro herní průmysl

Nasazení ekonomického informačního systému pro herní průmysl. Propojení s off-line aplikací pro vykazování stavu herních zařízení a fakturaci. Propojení s on-line stavy herních zařízení. Implementace skladových a obchodních modulů. Dodávka modulu pro správu a servis herních zařízení.

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro potřeby pronájmu a servisu oděvů

Nasazení finančních agend podnikového IS pro potřeby rozsáhlé správy majetku a fakturaci služeb spojených s pronájmem a praním pracovních oděvů a v oblasti hygieny. V systému Microsoft Dynamics NAV jsou automaticky zpracovávána účetní data poskytovaná specializovaným provozním softwarem Advantex (správa průmyslových praček a třídění a logistiky oděvů).

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro velkoobchod a maloobchod spojovacím materiálem

Součástí dodávky byla implementace speciálního modulu na řízení skladů a zpracování reklamací, dále propojení s čtečkami čárových kódů a řešení B2B.

Microsoft Dynamics NAV ve farmaceutické výrobní společnosti

Schwan Cosmetics CR, člen německé skupiny Schwan-STABILO, patří k největším výrobcům kosmetických tužek na světě. Standardní finanční, logistické a výrobní moduly Microsoft Dynamics NAV byly na míru rozšířeny např. o monitoring výroby, sledování a řízení kvality, žádankový systém, workflow, controllingové nástroje nebo komunikaci s externími technologickými systémy.

Implementace Microsoft Dynamics NAV pro významného výrobce armatur

Součástí systému jsou i obchodní agendy včetně elektronické fakturace a CRM modulu, e-shop pro potřeby správy konsignačních skladů u zákazníků a přímá elektronická výměna dat s významnými zákazníky. Zajímavostí je i řešení elektronické kanceláře pro schvalování, publikování a elektronický oběh dokumentů.

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Pro velkoobchod, síť 118 maloobchodních prodejen včetně supermarketu COOP Jednoty v Boskovicích jsme dodali podnikový IS na bázi Microsoft Dynamics NAV, který podporuje účtování prodejen kontokorentem, řízení prodejních akcí, cenotvorby a řeší potřeby velkoskladu. Je napojen na pokladní systémy a řeší EDI komunikaci.

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV pokrývá procesy velkoobchodního prodeje paliv a maziv včetně CRM, logistiky, zásob, financí a řízení sítě čerpacích stanic. Je propojen s B2B portálem, dokumentovým systémem SharePoint a skenovacím pracovištěm pro elektronické zpracování přijatých faktur. Součástí je i manažerský informační systém.

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Informační systém Microsoft Dynamics NAV pro strojírenskou výrobní společnost propojil ekonomiku s řízením výrobních zakázek, zvýšil informovanost o toku materiálu, stavu výrobních zakázek a subdodávek. Usnadnil odvádění výroby použitím čárových kódů a pomohl snížit počet dokumentů, které se ve společnosti vytvářely.

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnost

Rollout Microsoft Dynamics AX ze švýcarské centrály do výrobního podniku v Liberci. AutoCont je kromě implementace a následné servisní podpory Dynamics AX i dodavatelem programových úprav pro zajištění české legislativy.

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnosti

Implementace Microsoft Dynamics AX ve výrobní společnosti včetně propojení na prodejní portál pro B2B, B2C a EDI komunikaci.

Microsoft Dynamics AX pro advokátní kancelář

Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol. využívá produkt Microsoft Dynamics AX hlavně ve finančním oddělení. Pro potřeby zákazníka byl produkt Dynamics AX programově rozšířen v oblasti fakturace a bylo realizováno propojení s provozním systémem.

Microsoft Dynamics AX pro mezinárodní velkoobchodní společnosti

BE Group Slovakia patří do nadnárodní skupiny BE Group, která centrálně do všech svých poboček implementuje produkt Microsoft Dynamics AX. Systémovou integrací byla pověřena společnost Logica Švédsko. AutoCont, jako partner firmy Logica Švédsko, realizoval implementaci Dynamics AX na Slovensku včetně nasazení slovenské jazykové a legislativní vrstvy.

Microsoft Dynamics AX pro výrobní společnosti

Informační systém Microsoft Dynamics AX pokrývá celopodnikovou agendu zajištující výrobu včetně servisní a zákaznické podpory po celém světě. V rámci projektu bylo realizováno propojení Microsoft Dynamics AX se specializovanou nadstavbou pro pokročilé plánování výroby APS.

Microsoft Dynamics AX pro výrobu a obchod s energií a správu nemovitostí

Dodávka informačního systému Microsoft Dynamics AX s propojením na aplikací Chastia. Systém podporuje vypracování analýz, technických auditů a projektové dokumentace, realizaci technických zařízení budov, výrobu, distribuci a prodej energií, komplexní správu nemovitostí včetně zabezpečení non-stop havarijní služby, dispečinku a call-centra.