Kontaktujte nás

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement je komplexní řešení, které propojuje obchodně marketingová data, analytické nástroje a umělou inteligenci. Díky tomu je nenahraditelným pomocníkem při podnikových, obchodních i marketingových procesech.

Zajistěte své společnosti efektivní růst díky sadě obchodně marketingových aplikací, v jejichž středu stojí váš zákazník.

Přínosy

Pokrytí velkého spektra obchodních potřeb

Možnost nastavení procesů pro potřebné scénáře služeb

Zvýšení efektivity obchodně marketingových procesů

Udržení a zvýšení věrnosti stávajících zákazníků

Podpora při získávání nových zákazníků

Efektivní plánování zdrojů obchodně marketingových a nákladů

Dostupnost řešení a mobilita

Škálovatelnost a robustnost řešení

Automatizace obchodních procesů s prvky umělé inteligence

Přizpůsobitelnost celého řešení

Plně cloudové řešení

Veškeré aplikace z rodiny Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement jsou dostupné z jakéhokoli webového prohlížeče či mobilní aplikace. Předpokladem je připojení k internetu, což umožní přístup k aktuálním datům kdykoliv a odkudkoliv.

Zabezpečení

Robustní zabezpečení Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement pokrývá všechny potřebné scénáře a je možné jej nastavit do hloubky až na úroveň jednotlivých atributů pro každou bezpečnostní roli zvlášť.

Obchod

Cílem Microsoft Dynamics 365 for Sales je udržení a zvyšování loajality stávajících zákazníků a získávání zákazníků nových. Řešení pro řízení vztahů se zákazníky umožňuje automatizaci procesů prodeje, sledování výkonnosti obchodu a dosažení konzistentní interakce se zákazníky tím, že uživatele provádí předem připravenými fázemi prodejního procesu a vede jej od vytvoření obchodního případu až do uzavření zakázky.

Více informací

Marketing

Microsoft Dynamics 365 for Marketing představuje komplexní řešení zahrnující propojení marketingových úkolů, kampaní a statistik s prodejním týmem, který může informace získané z kampaní efektivně využívat pro své prodejní aktivity, a zvýšit tak efektivitu celého prodeje.

Více informací

Péče o zákazníky

Microsoft Dynamics 365 for Customer Service umožňuje poskytovat prvotřídní služby podpory vedoucí k loajalitě a zvýšení spokojenosti zákazníků. Zákazníci mají okamžitý přehled o stavu svých požadavků, stížností či dotazů prostřednictvím různých komunikačních kanálů.

Více informací

Terénní servis

Microsoft Dynamics 365 for Field Service nabízí potřebné nástroje pro firmy provádějící servis zařízení a služby v terénu. Umožňuje řídit celý životní cyklus servisní zakázky - od vzniku pracovního příkazu, přes zaplánování, předání realizátorovi, samotnou realizaci až po vytvoření podkladů k fakturaci.

Více informací

Projektové řízení

Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation pomáhá sledovat aktuální stav projektů a aktivně předvídat a plánovat využití projektových zdrojů. Jedná se end-to-end řešení, které pomáhá jednotlivým oddělením napříč organizací udržovat vztah se zákazníkem a doručit projekt v čase i rozpočtu.

Více informací