Kontaktujte nás

Microsoft Power Automate

Zjistěte, jak se úkoly dají v celé organizaci řešit lépe pomocí automatizace digitálních a robotických procesů s Microsoft Power Automate. Přemýšlejte o ušetřeném čase, jakmile automatizujete opakované ruční úkoly jednoduše kliknutím myši.

Řešte to podstatné, zbytek můžete automatizovat.

Microsoft Power Automate nabízí podporu mnoha desítek služeb, které můžete propojit a automatizovat pomocí jednoduchých pravidel. Do těch můžete vkládat také doplňkové podmínky, řetězené události, reakce nebo dokonce opakované smyčky s podmínkou. Mohou tak vznikat také složité diagramy akcí – flow, které pomůžou zautomatizovat firemní procesy.

Microsoft Power Automate obsahuje předpřipravené šablony, ze kterých můžete při tvorbě vlastních flow vycházet. Díky nim získáte rychlý přehled o tom, co je možné a jak vám může Microsoft Power Automate pomáhat při vaší práci i v osobním životě. Každá šablona má svůj konkrétní účel, například poslání textové zprávy, když vám pošle e-mail váš nadřízený, přidání potenciálních zákazníků z Twitteru do Dynamics 365 nebo zálohování souborů. Tyto šablony jsou jen špičkou ledovce a jsou určené k tomu, aby vás inspirovali k vytváření toků, které jsou přizpůsobené přesně pro postupy, které potřebujete.

Díky mobilní aplikaci pak můžete jediným klepnutím na tlačítko získávat oznámení, spravovat toky nebo aktivovat toky, které se spouštějí ručně. Microsoft Power Automate může pracovat také s lokálními místními daty. Zabezpečeně je můžete připojit ke cloudovým službám a vašim flow tak, abyste mohli na maximum využít data, která již máte k dispozici. Integrované zásady ochrany před únikem informací přitom znemožní, aby důvěrné osobní údaje opustily vaši společnost

Technologie

Vše propojte s tím, co již máte. Můžete rychle vytvářet aplikace s daty, která již máte, místně nebo v cloudu. Připravených datových zdrojů je mnoho desítek. Například:


SharePoint Online


Dynamics 365


Office 365


OneDrive


DropBox


Salesforce


Azure


Excel


Slack


SQL Server


Outlook


Brána dat